Biologisch Tuinieren

Het bijzondere van planten en bomen
Planten en bomen zijn essentieel voor het leven op aarde vanwege hun vermogen om via Fotosynthese met behulp van zonne energie zuurstof te pruduceren uit CO2 en water. 
Ook bouwen ze met behulp van zonne energie hun eigen stengels bladeren wortels en takken op. Bomen en planten leveren voedsel aan allerlei dieren, denk aan: bessen die vogels eten insecten die op bloemen afkomen en ook weer door vogels worden gegeten of rupsen van vlinders die leven van bladeren. Wij zijn ook voor ons voedsel voor een groot deel aangewezen op wat ons via bomen struiken en planten wordt gegeven.
Wat niet idereen zich realiseert is dat er in de bodem ook een voedselweb is. Waar planten zijn zijn ook bodem-organismen, planten maken de bodem ook leefbaar. Planten stimuleren de groei van bacteriën en deze staan aan de basis van een heel bodemvoedsel web. Op het moment dat planten afsterven en bladeren afvallen en op de bodem terecht komen worden de voedingstoffen eruit weer opgenomen door bacterien en andere bodemorganismen zoals wormen, deze maken de voedingstoffen weer beschikbaar om opnieuw door planten te kunnen worden opgenomen. 

Relatie met tuinieren.
Ik geloof dat wij als mensen de opdracht hebben gekregen de tuin van de aarde te beheren. We hebben hier dus een actieve rol in.
Het is naar mijn idee de bedoeling deze natuurlijke processen te begeleiden. Hiervan is het principe van composteren een mooi voorbeeld. Door planten die wij als onkruiden beschouwen en grasmaaisel en bladeren (o.a) te verzamelen en hiervan een hoop te maken, ontstaat er een voedingsbodem voor bodem-organismen die dit groen afval binnen afzienbare tijd verwerken tot compost, zeg maar vruchtbare grond, vervolgens brengen we dit weer terug in de tuin als voeding voor het bodemleven en voor de plant.

Bij biologisch tuinieren is de relatie tussen planten en bodem-organismen een belangerijk onderdeel. Het is dus ongewenst om het bodemleven negatief te beinvloeden door het spuiten van gif of het geven van veel kunstmest.

In het onderstaande document heb ik mijn benadering qua biologisch tuinieren toegelicht.